Stichting Het Traditionele Rieten Dak

Om het oude ambacht te beschermen en in stand te houden hebben enkele rietdekkers de stichting Het Traditionele Rieten Dak opgericht. Het doel van de stichting is het in stand houden en bevorderen van het traditioneel ambachtelijk rietdekken. Het verrichten van alle verdere handelingen die met bovenstaande in ruime zin verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door kennisoverdracht, kwaliteitsbevordering, bemiddelen bij geschillen, keuringen aan rieten daken, adviseren alsmede verzorgen van publiciteit en verstrekken van informatie.

Onderzoek

De stichting “Het Traditionele Rieten Dak” is sinds enkele jaren bezig met onderzoek naar verschillen in dekriet.

De Stichting richt zich met haar rietmonsteronderzoek vooral op de rietsamenstelling, vochtgehalte in het riet en de vochtopname door het riet. Op basis van haar ervaring, gesteund door vakkennis van chemici en onderzoekslaboratoria, kan de Stichting uit de analyseresultaten gerichte conclusies over de rietkwaliteit trekken. Meetgegevens over de mechanische eigenschappen van riet zullen in de nabije toekomst eveneens deel gaan uitmaken van ons onderzoekprogramma.

Omdat de levensduur van een rieten dak gedeeltelijk (maar dus niet uitsluitend) bepaald wordt door de kwaliteit van het gebruikte riet, verricht de stichting “Het Traditionele Rieten Dak” ook onderzoek naar externe invloedsfactoren die bepalend zijn voor de duurzaamheid van dekriet. Hierbij vindt samenwerking plaats met zowel onderzoekslaboratoria als bedrijven die in de ontwikkeling van sproeichemicaliën zijn gespecialiseerd.

De Stichting stelt haar kennis en expertise graag ter beschikking van collega rietdekkers om tot een betere rietkeuze te kunnen komen. Extra informatie vindt u op de website: www.het-traditionele-rieten-dak.nl.