Kwaliteit van het riet is meebepalend voor de levensduur van uw rieten kap.

Riet groeit op veel plaatsen in de wereld onder verschillende omstandigheden, wordt op verschillende manieren geoogst, opgeslagen, getransporteerd en komt uiteindelijk terecht bij de riethandel, die het weer doorlevert aan de rietdekkers.

Omdat de kwaliteit van het riet voor een gedeelte (naast bijvoorbeeld vakmanschap en ligging van het pand) de levensduur van het dak bepaalt, is het zeker noodzakelijk om op een objectieve manier de kwaliteit van het riet (voordat het gedekt wordt) vast te kunnen stellen.

Stichting Het Traditionele Rieten Dak probeert dan ook d.m.v. het onderzoeken van onder andere chemische samenstelling en vochtopname zoveel mogelijk van de vraagtekens rond de kwaliteit van riet weg te nemen.

De aanwezigheid en het vasthouden van vocht is de sleutel tot de afbraak van riet. De mate waarin water afgestoten wordt of verdampt, bepaalt uiteindelijk mede de duurzaamheid van een rieten dak. Wordt het riet na het maaien niet voldoende gedroogd en te nat in rollen gedaan dan start het proces van degradatie al in het begin.

Door laboratoriumonderzoeken is aangetoond dat het verschil in vochtopname van de ene onderzochte rietsoort t.o.v. de andere, enorm kan zijn. Wij zijn er dan ook voorstander van dat de mate van vochtopname van partijen riet regelmatig getest wordt.

Factoren die de rietkwaliteit beïnvloeden:

De kwaliteit van riet wordt door de rietdekker in de meeste gevallen op grond van land van herkomst en een aantal optische en gevoelsmatige ervaringsindicaties beoordeeld.

Voor de levensduur van het rieten dak zijn naast vakmanschap, bekende zaken zoals:

  • hellingshoek,
  • dakventilatie
  • de invloed van vocht van binnenuit en van buitenaf,
  • UV licht, mede bepalend voor de duurzaamheid.

Maar meer kennis en gegevens over o.a.:

  • Aantasting door schimmels, insecten en bladeren
  • Rietsamenstelling,
  • Rietstructuur
  • Invloed van vochtopname, verzuring en klimaat,
  • Invloed van anorganische elementen zoals silicium en zware metalen

stelt de rietdekker in staat de duurzaamheid van zijn product te waarborgen en door conserveren resp. saneren de levensduur van bestaande daken aanmerkelijk te verlengen.

Meer informatie over de kwaliteit van het riet op de site van de stichting Het Traditionele Rieten Dak.