Geschiedenis van het rieten dak.

Al sinds mensen in huizen gingen wonen, maken ze gebruik van natuurlijke materialen. Huizen van hout, leem of stenen. En daken van takken, plaggen, stro en riet.

Waar riet voorhanden was, kreeg het al gauw de voorkeur; het is licht, het ventileert, het isoleert en is duurzaam. Riet en stro was er voldoende om te gebruiken en het was goedkoop.

Riet wordt op veel plaatsen in de wereld al duizenden jaren als dakbedekking gebruikt. Een van de oudste vindplaatsen van een rieten dakbedekking in Nederland is een Romeinse nederzetting bij Vlaardingen, ook van Voorne-Putten en andere plaatsen in Nederland zijn uit die tijd veel vindplaatsen bekend waar boerderijen stonden met rieten daken.

Werd riet vroeger vooral gebruikt om boerderijen mee te bedekken (als er geld was, werd het onderste gedeelte van het dak met pannen bedekt), tegenwoordig wordt riet ook veel toegepast bij huizen in de hogere prijsklasse.

De laatste jaren is er een nog verdere verschuiving merkbaar, het duurzame karakter van het natuurproduct riet komt steeds meer op de voorgrond te staan. Architecten en hun opdrachtgevers hebben de bijzondere kwaliteiten van riet ontdekt. Het is een product dat uitstekend past bij milieuvriendelijk en duurzaam bouwen.

Een opmerkelijke ontwikkeling van de laatste jaren is de toepassing van riet als buitenwandbekleding. In wezen werd de techniek natuurlijk al lang toegepast bij molens, maar voor de woningbouw is dit relatief nieuw.